Radio Marija Latvija

Radio Marija visā pasaulē darbojas uz brīvprātīgo kalpošanas pamata. Labprātīga savu talantu un laika ziedošana Dieva godam un jaunās evaņģelizācijas labā ir daļa no Radio Marija harizmas. Tā ir lieliska iespēja ikvienam īstenot savus talantus Evaņģēlija pasludināšanas darbā, piedzīvojot kalpošanas prieku. Ticam, ka Dievs īpaši lietos ikvienu cilvēku, kurš atsauksies šai kalpošanai, lai ar Radio Marija starpniecību paveiktu Latvijā lielas lietas.

Radio Marija dzimis kā draudzes radio 1983. gadā Milānas diecēzē, Itālijā. Radio Marija uzdevums bija draudzes informēšana, kopēja lūgšana ar raidījumu palīdzību, kā arī ikdienas mises raidīšana. Līdz šim Radio Marija jau ir pieejams 5 kontinentos, apmēram 70 valstīs un ik dienas to klausās vairāk kā 30 miljoni klausītāju. Ar mūsu Mātes īpašu mīlestību pret saviem bērniem Radio Marija var sasniegt mūs jebkur.

Šodien, pateicoties šim veiksmīgajam sākumam, Radio Marija ir kļuvis par vērtīgu Baznīcas instrumentu jaunās evaņģelizācijas darbā, to darot savā īpašā veidā — pietuvojoties cilvēku rūpēm un problēmām ar mierinājuma un cerības vārdiem, ar ticības augļiem un uzticību solidaritātei. Radio Marija aicina uz atgriešanos ar radio programmu, piedāvājot lūgšanu, katehēzes un programmas cilvēka attīstībai. Radio Marija nav producenta, tā producente ir Baznīca un klausītāji. Ikviens var kļūt par brīvprātīgo, raidījuma autoru, vadītāju, labdari, ikviens var kļūt par Radio Marija daļu.

Misija, Radio Marija, balstās uz ticību Dievišķajai Providencei, un, neskaitot nelielu skaitu algotu darbinieku, tas savā misijā ir pilnīgi atkarīgs no brīvprātīgo kalpojuma. Radio Marija nav apmaksātu reklāmu, tas ir nekomerciāls radio kanāls, kas pastāv tikai pateicoties brīvprātīgiem ziedojumiem no saviem klausītājiem.